Biserica „Isus Salvatorul"

O biserică ce înalţă pe Cristos!

O biserică ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu!

O biserică călăuzită de Duhul Sfânt!

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”„Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Matei 22:37-39

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi, deci, trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul

1 Ioan 3:16-18

Preaiubiţi f raţi şi surori, Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru Gloria Sa. De aceea, ca şi popor al lui Dumnezeu, dorim să trăim anul acesta cu pasiune pentru Gloria lui Dumnezeu: să cercetăm Sfânta Scriptură în fiecare zi; să dezvoltăm o relaţie personală cu Dumnezeu prin rugăciune şi post; şi să trăim fiecare zi în prezenţa lui Dumnezeu.

De asemenea, cu ajutorul Domnului, dorim să trăim anul acesta cu compasiune faţă de oameni. Noi înţelegem că o viaţă trăită cu pasiune pentru Gloria lui Dumnezeu, aduce în inima credinciosului compasiune faţă de nevoile celor din jur. De aceea, haideţi să stăruim în părtăşia, unitatea şi grija frăţească; să ne implicăm cu dăruire în slujire; şi fiecare să vestim Evanghelia la cât mai mulţi oameni, pentru Gloria Domnului.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cu dragoste în Cristos,

Slujitorii Bisericii

 

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46