Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Botez si cina Domnului

Credem şi mărturisim că Botezul şi Cina Domnului sunt porunci ale Domnului Isus Hristos, pe care Biserica trebuie să le împlinească. Acest act nu spală de păcate. Botezul creştin se face prin imersiunea-scufundarea credinciosului în apă în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Pentru botez sunt admise persoanele care cred în Domnul Isus şi sunt născute din nou. Din acest motiv copiii mici, care nu sunt în stare singuri să ia decizii şi să facă o mărturie publică a credinţei lor, nu pot fi admişi pentru botez. Botezul este oficiat de slujitori ordinaţi. Acesta este un act al ascultării prin care credinciosul mărturiseşte credinţa în crucificarea, îngroparea şi învierea Salvatorului, moartea credinciosului faţă de păcat, îngroparea vieţii vechi, şi învierea pentru umblarea fiinţei regenerate în viaţa cu Hristos. Aceasta este şi o mărturisire a credinţei în învierea finală din morţi. Fiind act al Bisericii, acesta cere membralitate în Biserică şi participarea la Cina Domnului. Cina Domnului nu iartă păcatele, ci este actul de ascultare prin care membrii bisericii, prin împărtăşirea pâinii şi rodului viţei, amintesc şi vestirea suferinţelor Răscumpărătorului şi anticipează a doua Sa venire. Participând la Cina Domnului noi avem părtăşie cu Isus Hristos şi unii cu alţii. Pâinea şi rodul viţei arată la trupul şi sângele lui Isus Hristos, dar nu se transformă în acestea ca atare.

Matei 3:13-17; 26:26-30; 28:19-20; Marcu 1:9-11; 14:22-26; Luca 3:21-22; 22:14-20; Ioan 3:23; FA 2:37-42; 8:35-39; 16:30-33; 20:7; Romani 6:3-5; 1 Corinteni 10:16-17,21; 11:23-34; Galateni 3:26-27; Coloseni 2:12; 1 Petru 3:21.

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46