Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Crestinul, statul si societatea

Credem şi mărturisim că stăpânirile în Stat au fost rânduite de Dumnezeu pentru protejarea celor ce fac binele şi pedepsirea celor ce fac răul. Fiecare creştin este chemat să se roage pentru autorităţi şi să fie un bun cetăţean al ţării sale. Noi credem că Biserica este separată de stat, dar fiecare credincios are dreptul, din nume propriu, să participe la alegeri, să facă parte din organizaţii politice sau obşteşti, daca acest lucru nu contravine principiilor Evangheliei. În cazul în care cerinţele autorităţilor sunt în contradicţie cu Sfânta Scriptură, noi ne rezervăm dreptul să procedăm aşa cum ne cere Cuvântul lui Dumnezeu. Toţi creştinii sunt sub obligaţia de a căuta să facă voia supremă a lui Hristos în viaţa personală şi în societatea umană. Scopurile şi metodele folosite pentru îmbunătăţirea societăţii şi stabilirii dreptăţii între oameni poate fi reală şi permanent ajutătoare doar atunci când ea se înrădăcinează în persoane regenerate de Dumnezeu în Isus Hristos. În spiritul lui Hristos, creştinii trebuie să se opună rasismului, orice formă a lăcomiei, egoism, vicii, şi orice formă a imoralităţii sexuale, incluzând curvia, preacurvia, homosexualitatea, şi pornografia. Noi trebuie să asigurăm orfanii, pe cei în nevoi, pe cei abuzaţi, vârstnici, neajutoraţi, şi bolnavi. Toţi creştinii trebuie să caute posibilităţi de a aduce industria, guvernul şi societatea ca întreg sub funcţionarea principiilor dreptăţii, adevărului şi dragostea frăţească. Pentru a putea împlini aceste lucruri creştinii trebuie să fie deschişi să conlucreze cu orice oameni de bună voinţă şi pentru orice cauză bună, întotdeauna fiind grijulii să acţioneze în spiritul dragostei fără a compromite loialitatea lor faţă de Hristos şi adevărul Său.

Exod 20:3-17; Levitic 6:2-5; Deuteronom 10:12; 27:17; Psalmi 101:5; Mica 6:8; Zaharia 8:16; Matei 5:13-16, 43-48; 22:21,36-40; 25:35; FA 4:19; 5:29; Marcu 1:29-34; 2:3b.; 10:21; Luca 4:18-21; 10:27-37; 20:25; Ioan 15:12; 17:15; Romani 12–14; 1 Corinteni 5:9-10; 6:1-7; 7:20-24; 10:23-11:1; Galateni 3:26-28; Efeseni 6:5-9; Coloseni 3:12-17; 1 Tesaloniceni 3:12; 1 Timotei 2:1-3; Tit 3:1; Filimon; Iacov 1:27; 2:8; 1 Petru 2:13-14.

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46