Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Casatorie si familie

Credem şi mărturisim că Dumnezeu a orânduit căsătoria şi că ea este actul unirii de bună voie a unui bărbat şi a unei femei, pentru toată viaţa, unire înregistrată atât printr-un act civil, cât şi printr-un act de cununie oficiat de un slujitor ordinat. Conform Scripturii, căsătoria trebuie să se încheie numai în Domnul. Căsătoria nu trebuie desfăcută prin divorţ, acesta fiind un act urât de Dumnezeu şi interzis celor credincioşi. Dumnezeu a orânduit familia ca şi instituţie fundamentală a societăţii umane. Familia este unicul cadrul în care Dumnezeu permite relaţiile sexuale pentru împlinire şi procreare a umanităţii. Soţii sunt egali în faţa lui Dumnezeu deoarece ambii sunt investiţi cu chipul lui Dumnezeu. Soţul trebuie să-şi iubească soţia aşa cum Hristos a iubit Biserica. El are responsabilitatea să susţină financiar familia, să o protejeze şi să o conducă. Soţia trebuie să se supună conducerii soţului aşa cum Biserica se supune lui Hristos. Ea a fost creată ca ajutor potrivit bărbatului şi de aceea trebuie să-şi respecte soţul şi să îl ajute în îndeplinirea responsabilităţilor. Copiii din momentul conceperii lor sunt o binecuvântare şi o moştenire pentru părinţi. Ei sunt egali cu părinţii în faţa lui Dumnezeu. Părinţii trebuie să demonstreze modelul părintesc al lui Dumnezeu. Ei trebuie să-i înveţe valorile spirituale şi morale, şi să-i conducă printr-un stil de viaţă conştiincios şi disciplină iubitoare, să facă alegeri bazate pe adevărul biblic. Copiii trebuie să-şi cinstească părinţii şi să li se supună în Domnul.

Genesa 1:26-28; 2:15-25; 3:1-20; Exod 20:12; Deuteronom 6:4-9; Iosua 24:15; 1 Samuel 1:26-28; Psalmi 51:5; 78:1-8; 127; 128; 139:13-16; Proverbe 1:8; 5:15-20; 6:20-22; 12:4; 13:24; 14:1; 17:6; 18:22; 22:6,15; 23:13-14; 24:3; 29:15,17; 31:10-31; Eclesiastul 4:9-12; 9:9; Ieremia 1:5; Maleahi 2:14-16; Matei 5:31-32; 18:2-5; 19:3-9; Luca 1:41-43; Marcu 10:6-12; Romani 1:18-32; 1 Corinteni 7:1-16; 2 Corinteni 6:14; Efeseni 5:21-33; 6:1-4; Coloseni 3:18-21; 1 Timotei 5:8,14; 2 Timotei 1:3-5; Tit 2:3-5; Evrei 13:4; 1 Petru 3:1-7.

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46