Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Biserica „Isus Salvatorul"

O biserică ce înalţă pe Cristos!

O biserică ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu!

O biserică călăuzită de Duhul Sfânt!

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”„Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Matei 22:37-39

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi, deci, trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul

1 Ioan 3:16-18

Preaiubiţi f raţi şi surori, Dumnezeu a creat toate lucrurile pentru Gloria Sa. De aceea, ca şi popor al lui Dumnezeu, dorim să trăim anul acesta cu pasiune pentru Gloria lui Dumnezeu: să cercetăm Sfânta Scriptură în fiecare zi; să dezvoltăm o relaţie personală cu Dumnezeu prin rugăciune şi post; şi să trăim fiecare zi în prezenţa lui Dumnezeu.

De asemenea, cu ajutorul Domnului, dorim să trăim anul acesta cu compasiune faţă de oameni. Noi înţelegem că o viaţă trăită cu pasiune pentru Gloria lui Dumnezeu, aduce în inima credinciosului compasiune faţă de nevoile celor din jur. De aceea, haideţi să stăruim în părtăşia, unitatea şi grija frăţească; să ne implicăm cu dăruire în slujire; şi fiecare să vestim Evanghelia la cât mai mulţi oameni, pentru Gloria Domnului.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cu dragoste în Cristos,

Slujitorii Bisericii

 

 

Deprinderi practice

Scopul departamentului:

 • Ucenicizarea spirituală şi profesională;
 • Deprinderi practice;
 • Pregătirea pentru viaţa de familie;
 • Prin ac şi aţă să fie dusă Evanghelia;
 • Ajutorarea bătrînilor,văduvelor,săracilor;

Deprinderile:

 • Croitorie “Tabita
 • Croşetorie
 • Floristica
 • Pictură
 • Cusutul în cruciuliţă
 • Bucătărie

Cînd privesc la această măreaţă lucrare, conştiintizez cît de minumat ne-a creat Dumnezeu atît de diferite, dar în acelaş timp-complimentare pentru a ne învăţa să ne acceptăm diferenţele, să ne apreciem, să înţelegem că avem nevoie unele de altele şi să lucrăm în echipă.

Aş dori ca fiecare femeie din ţara noastră să se roage, zicînd: ”Doamne, cînd m-ai creat după chipul şi asemănarea Ta, ce planuri ai avut pentru mine ca femeie, soţie, mamă şi mădular al Trupului lui Hristos?”

Atunci Dumnezeu îţi va răspunde: „Cînd te-am creat am avut un plan special pentru tine. Am ştiut în ce vremuri vei trăi, deaceia:

 • într-o lume a nesiguranţei, în care nimic nu mai este la locul său - tu fii o femeie a credinţei;
 • într-o societate care şi-a perdut orice punct de sprijin, într-o epocă ce idolatrizează ştiinţa, într-o vreme în care valorile sunt în continuă schimbare-nu uita Cuvîntul lui Dumnezeu este adevărata valoare şi putere de transformare;
 • într-un veac în care lipsa unui scop precis a devenit un stil de viaţă- nu uita să alergi spre ţinta care este Hristos;
 • într-un mediu în care eşti înconjurat de oameni apăsaţi, îndureraţi, suferinzi şi deznădăjduiţi - fii o încurajare pentru ei;
 • într-o lume în care se încearcă negarea diferenţelor dintre bărbat şi femeie, în contextul unei acerbe afirmări de sine, context în care atît bărbaţii cît şi femeile uită că au fost creaţi ca să se completeze unul pe altul nu să fie în competiţie, societate în care divorţul, familiile cu un singur părinte şi delicvenţa juvenilă sunt în creştere- nu-ţi uita adevărata menire: Te-am binecuvîntat pentru a binecuvînta!

Ce nobilă chemare! Să fii conlucrător cu Dumnezeu! Domnul vrea să te folosească chiar pe tine. Ce onoare! Nu rata această şansă!

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46