Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Grupuri de studiu si rugaciune

Despre Biserica primară citim în Fapte 2: 42-47 că ei "Ei stăruiau…în legătura frăţească, în frângerea pîinii, şi în rugăciuni . Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia."

Dumnezeu ne-a creat fiinţe sociabile, de aceea în inima fiecăruia dintre noi există o dorinţă profundă după părtăşie. Fiecare avem nevoie să fim iubiţi, ascultaţi, apreciaţi, mângâiaţi, sfătuiţi, ajutaţi, sprijiniţi atât spiritual cât şi material.

Prin urmare, scopul creării grupurilor mici este – împlinirea acestor nevoi. Iar, pentru că Biserica locală reprezintă Trupul lui Hristos, grupurile mici au menirea să faciliteze şi să promoveze:

  • Unitate în sfinţenie şi în creşterea spirituală a membrilor bisericii
  • Unitate în dezvoltarea părtăşiei şi dragostei între membrii bisericii
  • Unitate în slujirea din cadrul Bisericii
  • Unitate în mărturisirea Evangheliei
  • Unitate în rugăciune!

Scopul acestei slujiri este să susţină părtăşia, dragostea şi unitatea dintre toţi membrii adunării. Această echipă supraveghează, încurajează şi instruieşte grupurile mici de rugăciune (rugăciunea este calea prin care Dumnezeu binecuvântează poporul Său, este secretul pocăinţei şi a trezirilor spirituale din biserică, din ţară şi din lume), grupurile mici de studiu biblic, grupurile mici de părtăşie, care se adună fie în localul bisericii sau pe la case, sau orice altă lucrare care contribuie la creşterea părtăşiei din adunare.

UNITATEA dintre toţi membrii bisericii – este condiţia divină pentru ca lumea să creadă în Domnul Isus! Isus s-a rugat astfel: "Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis." (Ioan 17:21)

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46