Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Biblie

 

Credem şi mărturisim că Biblia, cele 39 cărţi canonice ale Vechiului Testament şi 29 ale Noului Testament, este cuvântul inspirat şi infailibil al lui Dumnezeu. Ea a fost scrisă de oameni aleşi şi inspiraţi de Dumnezeu. În Sfintele Scripturi găsim revelaţia de Sine a lui Dumnezeu precum şi planul Său veşnic pentru omenire. Dumnezeu este autorul Bibliei şi ea a fost scrisă pentru salvarea omeniri şi pentru direcţionarea ei în adevăr, fără nici o eroare sau amestec de orice natură. Ea revelează principiile după care dumnezeu ne judecă, şi de aceea, va dura până la sfârşitul lumii, adevăratul nucleu al unităţii creştine, şi standardul suprem după care se conduce umanitatea, îşi bazează credinţa, şi după care se verifică opiniile religioase. Toată Scriptura este o mărturie a lui Hristos, care în El Însuşi este centrul revelaţiei divine. Credem că Sfânta Scriptură este revelaţia lui Dumnezeu şi este autoritatea supremă în materie de credinţă şi viaţă creştină.

Exod 24:4,7; Deuteronom 4:1-2; 17:19; Iosua 1:8; 8:34; Psalmi 19:7- 10; 119:11,89,105,140; Isaia 34:16; 40:8; Ieremia 15:16; 36:1-32; Matei 5:17-18; 22:29; Luca 21:33; 24:44-46; Ioan 5:39; 16:13-15; 17:17; FA 2:16b.; 17:11; Romani 15:4; 16:25-26; 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 3:15-17; Evrei 1:1-2; 4:12; 1 Petru 1:25; 2 Petru 1:19-21. Apocalipsa 22:18-20.

 

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46