Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Omul

Credem şi mărturisim că omul este creatura specială a lui Dumnezeu, făcută după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat parte bărbătească şi parte femeiască ca şi coroană a creaţiei Sale. Genul fiecăruia este parte a dragostei şi înţelepciunii creaţiei Sale. La început omul a fost inocent, fără păcat, şi a fost înzestrat de Creatorul suveran cu voinţă liberă. Prin alegere proprie omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale, astfel fiind separat de El, şi a adus păcatul cu toate efectele lui în umanitate. Prin ispitirea lui Satan omul a încălcat porunca lui Dumnezeu şi a căzut de la starea iniţială de inocenţă, şi de aceea toţi urmaşii oamenilor moştenesc o natură predispusă spre păcătuire şi un mediu plin de efecte ale păcatului. De aceea, din moment ce omul poate înfăptui acţiuni morale el devine păcătos prin încălcarea poruncilor lui Dumnezeu şi astfel este sub condamnare. Numai harul lui Dumnezeu îl poate aduce pe om într-o relaţie corectă cu Dumnezeu şi să-l facă capabil să împlinească menirea lui.

Sacralitatea personalităţii umane este evidentă prin faptul că omul a fast creat după asemănarea lui Dumnezeu, şi de aceea Hristos a murit pentru oameni; deci, fiecare persoană din orice rasă demnitate deplină şi este demnă de respect şi dragoste creştină. Credem că omul este o persoană din momentul conceperii. De aceea întreruperea artificială a sarcinii (avortul) este considerată că şi crimă şi este un păcat.

Genesa 1:26-30; 2:5,7,18-22; 3; 5:1-2; 9:6; Psalmi 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5; 139:13-16; Isaia 6:5; Ieremia 1:5; 17:5; Matei 16:26; Luca 1:41-43; FA 17:26-31; Romani 1:19-32; 3:10-18,23; 5:6,12,19; 6:6; 7:14-25; 8:14-18,29; 1 Corinteni 1:21-31; 15:19,21-22; Efeseni 2:1-22; Coloseni 1:21-22; 3:9-11.

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46