Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

BISERICA

Credem şi mărturisim că Biserica nou-testamentară a Domnului Isus Hristos este o instituţie divină, o adunare autonomă a credincioşilor botezaţi, asociaţi prin legământ în credinţă şi părtăşie conform Evangheliei; unde se observă câteva aspecte fundamentale: glorificare şi închinare lui Dumnezeu; predicarea Cuvântului lui Dumnezeu; exercitarea darurilor spirituale, drepturilor şi privilegiilor investite prin Cuvântul Său; şi lucrarea de extindere a Evangheliei până la marginile pământului. Adunarea operează sub conducerea Domnului Isus. Membrii Bisericii sunt responsabili şi dau socoteală în faţa lui Domnului Isus personal. De asemenea fiecare membru are datoria să susţină lucrarea Evangheliei prin implicarea personală şi materială. Disciplinarea membrilor de biserică se face prin hotărârea bisericii, în baza Cuvântului lui Dumnezeu. Din ziua Cincizecimii există biserica universală şi biserica locală. Biserica universală este alcătuită din cei răscumpăraţi prin sângele lui Hristos din orice neam, seminţie, norod şi limbă din toate timpurile, din cer şi de pe pământ. Biserica locală este adunarea celor născuţi din nou, uniţi în mod voluntar într-o anumită localitate. Acceptarea în rândurile membrilor unei biserici locale se face în urma pocăinţei şi a botezului pe baza credinţei personale în Isus Hristos. Credem că funcţiile şi formele bisericii sunt clar expuse pe paginile Noului Testament, de aceea nu avem nevoie de o altă sursă de autoritate pentru funcţionalitatea ei. NT stipulează toate standardele necesare bisericii.

Matei 16:15-19; 18:15-20; FA 2:41-42,47; 5:11-14; 6:3-6; 9:31; 13:1-3; 14:23,27; 15:1-30; 16:5; 20:28; Romani 1:7; 16:17; 1 Corinteni 1:2; 3:11,16; 5:3-13; 7:17; 9:13-16; 12; Galateni 1:2; Efeseni 1:22-23; 2:19-22; 3:8-11,21; 5:22-32; Filipeni 1:1; Coloseni 1:18; 2Tesal. 3:14-15; 1 Timotei 2:9-14; 3:1-15; 4:14; Tit 2:15; Evrei 11:39-40; 1 Petru 5:1-4; Apocalipsa 2-3; 5:9-10; 7:9-10; 21:2-3.

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46