Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

Evanghelizare si Misiune

În Fapte 2:46-47 ni se relatează despre Biserica Primară că "lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi." Cu alte cuvinte, o închinare biblică, o viaţă curată şi sfântă a creştinilor, slujirea, dragostea şi unitatea unei biserici va fi văzută şi plăcută nu numai de Dumnezeu, ci chiar de toţi oamenii, iar acestea vor rezulta o motivare puternică la evanghelizare. Iar în final, Dumnezeu va face Biserica să crească.

La temelia lucrării de evanghelizare şi misiune din cadrul Bisericii Isus Salvatorul sunt cuvintele Mântuitorului: "Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului."

Prima sarcină a echipei de evanghelizare şi misiune: este să încurajeze şi să creeze oportunităţi pentru implicarea fiecărui membru al bisericii în Vestirea continuă a Evangheliei, atât prin trăire cât şi vorbire. Această echipă planifica şi supraveghează toate evenimentele evanghelistice din cadrul bisericii, promovează, instruieşte şi supravegherea grupurile de evanghelizare ale bisericii.

De asemenea o a doua sarcină a echipei de evanghelizare şi misiune: este să încurajeze şi să creeze oportunităţi pentru misiune, programe de evanghelizare, grupuri mici de evanghelizare, vizite şi călătorii misionare, tabere pentru copii, tabere de tineri ş.a.

A treia sarcină a echipei este să încurajeze, să echipeze şi să sprijine fraţii care simt chemarea din partea Domnului, (chemare, confirmată de Biserica locală) să planteze o biserică locală

 

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46